© Asunto-osakeyhtiöiden toiminnantarkastus - Tietoa ongelmista (julkaisusivusto 3)
| Asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastus Oy Helsingin kotisivulle

Paluu pääsivulle

OLETTEKO KIINNOSTUNUT TILINTARKASTAJAN VALITSEMISEEN JA KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ OHJEISTA ASIAKKAALLE

1. Olemme toimittaneet 2011 alulla Kiinteistöliiton portaaliin taloyhtio.net päivityksenä TILINTARKASTUS -osuuden. Se sisältää olennaisesti aiempaa käytännönläheisempää tietoa tilintarkastajien valitsijoille kiinnostavista asioista. Toimistomme kotisivuilla on käsitelty lisäksi eräitä asioita hieman perusteellisemmin - mm. vakiomuodosta poikkeavaa tilintarkastuskertomusta osoitteessa www.asoytilintarkastus.fi/opas.

2. Toivomme, että lähetätte sähköpostitse - vaikka kuinkakin raakileenomaisia - ajatuksia siitä, minkä tyyppisiin käytännön kysymyksiin toivotte suunnitteilla olevassa ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TILINTARKASTUS Opas valitsijoille -julkaisussa kiinnitettävän huomiota.

TOIVOMME SÄHKÖPOSTIN OTSIKOKSI LAITETTAVAN "TT-OPAS" JA VIESTIT OSOITTEESEEN ilkka.tahtinen (at) atit.fi
Laittakaa mielellään myös maininta siitä, missä roolissa kutakin kysymystä pohditte: Tilintarkastusta koskeva tiedontarvehan vaihtelee ainakin jossain määrin riippuen siitä, pohditaanko asiaa osakkaan- vai hallituksen jäsenen näkökulmasta. Kertokaa ystävällisesti myös, saako Teihin ottaa yhteyttä, mikäli kysmyksenne tai kommenttinne kaipaisi lisäselvennystä voidaksemme käsitellä sitä onnistuneesti. (Emme luonnollisesti käytä osoitetietoja mihinkään muuhun ja hävitämme ne, ellette ole antaneet meille vastauslupaa.)


Tulemme jatkossa käsittelemään osaa toiveista vastaten niihin näillä sivuilla jo ennen varsinaisen julkaisun ilmestymistä (alustavasti n. vuoden päästä)
Tilintarkastaja Valinta / Yhtiökokous / Asunto-osakeyhtiö / Ehdotus: Isännöitsijä, Hallitus vai Osakas? / Valintaperuste

1. Tilintarkastajat valitaan yhtiökokouksissa. Keiden tulisi tehdä esityksiä tilintarkastajista?

Kysymys on tärkeä ja sikäli erittäin ajankohtainen, että käsittääksemme asunto-osakeyhtiölakimuutos on aiheuttanut ainakin jossain määrin väärinkäsityksiä: Lakihan edellyttää nyt, että hallitus sisällyttää yhtiökokouksen valmisteluaineistoon myös päätösehdotuksensa. Tämän on toisinaan ymmärretty edellyttävän päätösehdotuksia kaikkien käsiteltävien asioiden (tai ainakin myös vaaliasioiden) osalta.

Käsittääksemme tämä on virheellinen tulkinta: Hallituksen on kyllä esitettävä etukäteen päätösehdotuksensa silloin kun aikovat tehdä esityksiä, mutta hallituksen ei tule ehdottaa mitään sellaisia asioita koskevista päätöksistä, jotka koskevat erityisesti hallitusta itseään tai liittyvät sen toiminnan arvioimiseen..:

Niinpä hallituksen ei tule tehdä esityksiä esimerkiksi koskien tilintarkastajia, koska yhtiön johdon toimet ovat aikanaan tilintarkastajan arvioinnin keskeisenä kohteena. (Vielä arveluttavammaksi tilanne periaatteessa muodostuu, jos hallitus on tukeutunut isännöitsijän suosituksiin asiassa.)

Sama periaate pätee laajemminkin: Niinpä hallituksen ei tule tehdä päätösehdotusta myöskään esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamista eikä vastuuvapauden myöntämistä koskien.

Tämä ei luonnollisesti tarkoita sitä, ettei hallituksen jäsenillä olisi sinänsä oikeutta osallistua äänestykseen koskien tilintarkastajan valintaa.

Erityisesti olisi hallitusten jäsenten syytä pyrkiä vaikuttamaan siihen, että taloyhtiön osakaskunnassa heräisi kiinnostus tilintarkastuskysymystä kohtaan. Parhaiten se tapahtuu rohkaisemalla osakkaita ottamaan ainakin hieman selvää ensinnäkin siitä, mikä merkitys tilintarkastuksella on osakkaiden saaman tiedon asiallisuuden varmistajana ja toisaalta siihen, että tilintarkastuksen merkittävyyden vuoksi kannattaa henkilövalinnoissa - ainakin suurten hankkeiden ollessa tulossa ajankohtaiseksi oletettaessa taloyhtiön tilanteen muusta syystä olevan muodostumassa erityisen haasteelliseksi - toimia kuten lääkäriin muutoin kuin rutiinikäynnille mentäessä: Harva vain katsoo keltaisilta sivuilta umpimähkään jonkun lääkärinoikeudet omaavan.

On myös suotavaa keskustella tilintarkastajaehdokkaaksi ajateltujen kanssa etukäteen tilanteesta. Tämä tuo mukanaan mm. seuraavat hyödyt:
- Tilintarkastajuutta harkitseva voi tarvittaessa miettiä ajoissa, onko hänellä aikaa, kokemusta ja kiinnostusta normaalia haasteellisempaan tilintarkastukseen
- Samalla voidaan ainakin avata keskustelut siitä, tulisiko yhtiön tilanteesssa käynnistää hankkeisiin liittyvät keskustelut yhtiön johdon ja tilintarkastajan välillä jo ennen hankkeisiin liittyvien keskeisten päätösehdotusten esittämistä. (Tilintarkastajahan ei voi osallistua varsinaiseen päätöksentekoon, mutta käytännössä olemme toistuvasti törmänneet uusissa asiakkaissamme sellaisiin erittin hankaliksi - joskus jälkikäteen selviteltyinä riitaisina kalliiksikin - muodostuneisiin ongelmiin, jotka olisivat olleet helpommin hallittavissa, jos esim. jo vuotta aiemmin olisi kartoitettu esimerkiksi rahoituskysymyksiin liittyviä yhtiöjärjestyksestä aiheutuneita yhtiön johdolle tuntemattomia tulkintaongelmia ja selvitetty hyväksyttävät ratkasuvaihtoehdot etukäteen.)

Sivun alkuun